facebook将于近期全面进行个人页面的改版–Facebook Timeline 时间轴功能。这新的展示方式更可以发挥使用者的创意,创造属于自己的个人首页,这里搜集了许多有趣的时间轴页面与你们分享。

 

新版的介面,使用者的讯息不再是如同简历般的条列式介绍,而是向他人传递、分享生命中的每一大小故事,可以装载回忆;也可以说是数位化的个人形象的页面,如果你愿意,还可以刻意“设计”的一个你! Timeline 将是你一生的记录。
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

欢迎创作你自己的创意 facebook 新封面并与我们分享!

 

 

本文转载自 ㄇㄞˋ点子MyDesty